Poldersekade

Poldersekade nieuwbouw VurenIn 2011 wordt gestart met de nieuwbouw op de Poldersekade.

Het terrein is sinds de sloop van de 12 oude woningen en een voormalige drukkerij gebruikt voor de jaarlijkse Oranjefeesten.
De nieuwbouw betreft seniorenwoningen (7 huur en 8 koop) en eengezinswoningen(15 huur en 10 koop).

De woningen zijn begin juli 2012 opgeleverd.

Poldersekade Sloop 2008Aan het gebied de Meent, Mildijk en Poldersekade stonden tot 2008 12 fabriekswoningen en een voormalige drukkerij.

Deze woningen werden gesloopt en zullen worden vervangen door nieuwbouw.