De uiterwaarden zijn de gebieden langs de rivier die bij hoog water onderlopen. In de overige maanden staan deze gebieden droog en grazen daar de paarden en schapen. Het mooiste uiterwaardengebied van Vuren is absoluut de Hondswaard dat onder beheer staat van staatsbosbeheer. In dit gebied tussen de rivier de Waal en een grote plas leven paarden, ganzen en vele andere wilde diersoorten.

  Hoogwater in de uiterwaarden

Bij stijging van het waterpeil in de Waal lopen als eerste de uiterwaarden onder water. Dit gaat heel geleidelijk omdat de uiterwaarden richting de dijk oplopen.

De buitendijkse gebieden

  • De Gaalwaard
  • Het Heuffterrein
  • De Hondswaard

De Hondswaard

Dit gebied is de afgelopen winters door ingrijpen van rijkswaterstaat enorm veranderd. Een groot deel van het natuurgbied is onder de noemer 'ruimte voor de rivier' met grof materieel leeggehaald.

Ook aan de overkant van de rivier, bij Slot Loevestein, zijn om deze reden vele historische bomen verwijderd.