Uiterwaaarden

De uiterwaarden zijn de gebieden langs de rivier die bij hoog water onderlopen.

In de overige maanden staan deze gebieden droog en grazen daar de paarden, koeien en schapen.

Het mooiste uiterwaardengebied van Vuren is absoluut De Hondswaard dat onder beheer staat van staatsbosbeheer. In dit gebied tussen de rivier de Waal en een grote plas leven koeien, ganzen, futen en vele andere wilde diersoorten.

Overloop Hondswaard Vuren

De Hondswaard is een uiterwaardengebied bij Vuren. De Hondswaard loopt vanaf Steenfabriek Heuff tot aan de dijk bij Fort Vuren.

Uiterwaarden Vuren

De uiterwaarden zijn de gebieden langs de rivier die bij hoog water onderlopen. In de overige maanden staan deze gebieden droog en grazen daar de paarden en schapen. Het mooiste uiterwaardengebied van Vuren is absoluut De Hondswaard dat onder beheer staat van staatsbosbeheer. In dit gebied tussen de rivier de Waal en een grote plas leven paarden, ganzen en vele andere wilde diersoorten.