Oranjevereniging Juliana

Oranjevereniging Juliana organiseert jaarlijks rondom de koningsdag een feestprogramma.

Dit feestprogramma wordt zo breed mogelijk opgezet zodat er voor iedereen in het dorp wel iets bij zit.

Feestprogramma van 2015

Op dit moment is het programma van 2015 nog niet bekend.

Voor meer informatie over het feestweekprogramma  Oranjevereniging Juliana in Vuren