Activiteitenkalender Vuren

Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
Gemeente Lingewaal - Inloopavond Gebiedvisie Centrum Vuren
Donderdag, 15 Maart 2018, 19:30 - 21:00
Hits : 32

WapenLingewaal

Op donderdag 15 maart is in dorpshuis De Koels in Vuren een inloopavond over de concept gebiedsvisie Hart voor Vuren. De concept visie gaat over het centrum van Vuren, zoals het herinrichten van het openbaar gebied en het herontwikkelen van vrijkomende locaties.

Bij de herinrichting gaat de gemeente ook de hemelwaterafvoer in de Mildijk (vanaf de kruising Rietput tot aan de kruising Elzelaan) verbeteren. Ook deze plannen zijn in te zien tijdens de inloopavond.

Locatie:           dorpshuis De Koels Vuren
Datum:            15 maart 2018
Tijd:                 inloop van 19.30 tot 21.00 uur 

Hoewel er nog een aantal knelpunten moeten worden opgelost, is het streven om de visie op 31 mei ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De inspraakperiode van vier weken begint op donderdag 8 maart.

Hoe tot stand gekomen?

De concept gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met een ontwerpteam, bestaande uit  inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Vuren. Tijdens enkele werksessies wisselden zij ideeën uit. Het bureau BügelHajema Adviseurs, dat het gehele proces vorm en inhoud geeft, werkte aan de hand daarvan de concept gebiedsvisie uit. Met deze concept visie creëren we zowel maatschappelijk als politiek draagvlak voor de uitgangspunten van een later op te stellen bestemmingsplan.

Locatie Dorpshuis De Koels