Onderwijs

In Vuren zijn twee basisscholen, een peuterspeelzaal en er is kinderopvang voor baby's en peuters tot 4 jaar en daarna van 4 tot 13 jaar in de buitenschoolse opvang.

Peuterspeelzaal Kinderkamer VurenVuren heeft een peuterspeelzaal 'De Kinderkamer' voorheen genaamd Dreumeshof.

De activiteiten van de Dreumeshof zijn vanaf augustus 2012 overgenomen door de Kinderkamer.

Onderwijs en kinderopvang in Vuren

In Vuren waren er tot de zomer van 2016 twee basisscholen.

De openbare basisschool 'De Vuurvlinder' en de Christelijke basisschool 'Het Kompas'.

Door het teruglopen van het aantal leerlingen, met name op de Vuurvlinder, is er besloten om met ingang van het schooljaar 2016/2017 het Kompas en De Vuurvlinder samen te voegen tot een Brede School.