Deze website gebruikt cookies
×

Gemeentewapen Lingewaal

Het ontstaan van de nederzetting Vuren is niet precies te achterhalen. De eerste vermeldingen dateren uit de periode 850 tot 950. Dat vuren in deze periode als nederzetting is ontstaan is onder andere af te leiden uit de, nu nog herkenbare, structuur van het dorp. De akkers werden op de stroomruggen aangelegd en de afwatering geschiedde op natuurlijke wijze richting de rivier en lager gelegen kommen.

Dit complex bouwland werd aangeduid met 'eng' of 'enk', in Vuren bekend als het gebied tussen de Waaldijk en de Mildijk. De nederzetting bestond uit 5 tot 20 boerderijen aan de rand van de akkers. Dit was het gebied tussen de kalkzandsteenfabriek en de Steeg. De rivierdijk bestond toen nog niet.
Over de naam Vuren is evenmin een duidelijke oorsprong te vinden. Er zijn wel wat oude vermeldingen zoals : Uorne (1200), Worne (1203), Uurne, Uurna en Wren (1309).

Vuren historie kaart

In 1920 bestond de bevolking van Vuren nog uit ongeveer 800 inwoners.

Speciale Vurense Jaartallen

  • Rond 1840 werd begonnen met de bouw van het Fort Vuren. Dit fort is nog steeds te bezichtigen aan de Waaldijk.
  • In 1900 werd de muziekvereniging Harp en Luit opgericht.
  • In 1903 wer de ijsclub 'Servatius' opgericht.
  • In maart 1903 werd het 'nieuwe' gemeentehuis opgeleverd.
  • In 1903 werd de N.V. Loevestein opgericht, de kalkzandsteenfabriek in Vuren.

Het dorp vuren is in 1986 opgeheven als zelfstandige gemeente en opgegaan in de gemeente Lingewaal in Gelderland. Het dorp Dalem werd bij Gorinchem gevoegd.

Bron : 'Vuren een Ärrem land' van Aart Bijl

Het Gemeentewapen van Lingewaal

Het oude gemeentewapen van 18 juli 1926 bestaat officieel niet meer, maar is onderdeel geworden van het gemeente wapen van Lingewaal. Dit gemeentewapen is samengesteld uit de wapens van de vijf gemeenten die samen Lingewaal vormen.

Gemeentewapen LingewaalOude gemeentewapen Vuren

Bron : The International Civic Heraldry site

Gemeentehuis Lingewaal in Asperen

Gemeentehuis_Lingewaal

Het gemeentehuis voor de gemeente Lingewaal staat in Asperen.

De gemeente Lingewaal heeft ongeveer 11000 inwoners en 4011 woningen.

  • Asperen 3064 inwoners en 1118 woningen
  • Herwijnen 2417 inwoners en 894 woningen
  • Heukelum 2382 inwoners en 878 woningen
  • Spijk 851 inwoners en 332 woningen
  • Vuren 2043 inwoners en 789 woningen


De totale oppervlakte bedraagt 54,56 km².

Historische vereniging "De Heerlijkheid Vuren"

In Vuren is een actieve historische vereniging die zoveel mogelijk van het oude Vuren probeert te archiveren en te conserveren.

×

TOP