Smits Vuren

Het beenderverwerkingsbedrijf Sonac (voorheen Smits Vuren)  verwerkt botten van runderen en varkens die zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie tot grondstoffen voor diverse industieën.

De fabriek werd daarom in de regio bekend als 'De Kluif'.

Historie Sonac Vuren

De productiefabriek van Smits is in 1965 vanuit Utrecht naar Vuren verhuisd.

In de eerste jaren was er veel weerstand tegen de fabriek vanwege stankoverlast. Door de huidige productiemethoden en strenge milieunormen is deze overlast nu verleden tijd.

Historisch overzicht smits Vuren

Productieproces Smits Vuren

Het produktieproces van Smits bestaat uit drie stappen:

  1. Het ontvetten van de botten
    Dit extraheren is erop gericht zo veel mogelijk vet uit de botten te onttrekken en eventueel aanhangende vleesdelen te verwijderen. Het vet wordt afgevoerd voor verdere verwerking in onder meer veevoeders, kaarsen, margarine en bakkersvet. Tijdens dit ontvettingsproces was in het verleden de milieu-overlast het grootst.
  2. De fijne delen van het restprodukt, beenderschroot, zijn een grondstof voor veevoeders en honde- en kattevoer.
  3. Uit de grovere delen van het beenderschroot wordt het eiwit via een thermische drukbehandeling gescheiden. Het resultaat is beendereiwit, dat als grondstof dient voor onder meer drop, lijm, plakband, kroonkurken en winegums. Het ontlijmde beenderschroot wordt verbrand tot beenderas.

Details productieproces

Meer info

Adres

Zeiving 35
4214 KT
Vuren