Dorp

In Vuren waren er tot de zomer van 2016 twee basisscholen.

De openbare basisschool 'De Vuurvlinder' en de Christelijke basisschool 'Het Kompas'.

Door het teruglopen van het aantal leerlingen, met name op de Vuurvlinder, is er besloten om met ingang van het schooljaar 2016/2017 het Kompas en De Vuurvlinder samen te voegen tot een Brede School.

Voor de de kinderen tot 4 jaar is er kinderopvang voor baby's en peuters tot 4 jaar en daarna van 4 tot 13 jaar in de buitenschoolse opvang.

Kerken in Vuren

In Vuren zijn er twee kerken.

De Thaborkerk van de Hervormde Gemeente en De Morgenster van de Gereformeerde Gemeente.