Afval

In Vuren en de overige dorpen van Lingewaal wordt het afval opgehaald door de AVRI.

Voor overige afvalsoorten zijn er inzamelpunten en er kan gebruik gemaakt worden van het afvalbrengstation in Gorinchem en Geldermalsen.

Afvalcontainers

De meeste woningen beschikken over een blauwe, een grijze en een groene afvalcontainer.
De Blauwe container is voor het papierafval, de groene container voor het GFT afval en de grijze container voor het restafval.
De grijze en de groene afvalcontainers worden om en om per week op vrijdagmorgen opgehaald.

Sinds 1 januari 2014 hebben de grijze containers een chip en moet er per keer dat de container wordt aangeboden een bedrag betaald worden. Het ophalen en legen van de groene container is gratis.

Ophalen Oud Papier

Oud papier wordt verzameld in blauwe containers.
Deze containers worden maandelijks opgehaald door de leden van muziekvereniging Harp en Luit.
De opbrengst is dan ook voor de clubkas van deze vereniging.

Plastic

In Vuren wordt verpakkingsplastic apart ingezameld. Hiervoor zijn speciale vuilniszakken verkrijgbaar bij de Spar supermarkt.
Dit afvalplastic wordt eens in de twee weken, op de dinsdag na de groene container opgehaald.

Glas

In Vuren staan op 4 plaatsen glascontainers voor het inzamelen van afvalglas.
De inzamelpunten zijn op de hoek van de Merellaan en Mildijk, Dorpsplein, kruising Beukenlaan / Mildijk en aan de Poldersekade.

Frituurvet

Bij de Spar aan de Mildijk staat een gele container voor de inzameling van oud frituurvet.

Kleding

Oude, nog draagbare, kleding kan ingeleverd worden in de container op het dorpsplein.
Aanbieden in dichtgebonden vuilniszakken.

Afvalbrengstations

Inwoners van Vuren mogen gebruik maken van twee afvalbrengstations.

Het afvalbrengstation in Gorinchem (Boezem 3).
Kijk hier voor de openingstijden en de regels voor het brengen van afval naar Gorinchem.

De milieustraat van de AVRI in Geldermalsen (Meersteeg 17).
Kijk hier voor de openingstijden en de regels voor het brengen van afval naar Geldermalsen.