Deze website gebruikt cookies
×

Afval

In Vuren en de overige dorpen van Lingewaal wordt het afval opgehaald door de AVRI.

Met ingang van 1 juli 2019 wordt het restafval ingezameld via ondergrondse afvalcontainers.

 

Afvalinzameling Vuren

De meeste woningen beschikken over een blauwe, een grijze en een groene afvalcontainer.
De Blauwe container is voor het papierafval, de groene container voor het GFT afval en de grijze container voor het plastic en blikafval.

Voor overige afvalsoorten zijn er inzamelpunten en er kan gebruik gemaakt worden van het afvalbrengstation in Gorinchem en Geldermalsen.

Afvalcontainers

Met ingang van 1 juli 2019 wordt het restafval niet meer via de grijze containers opgehaald. De AVRI heeft in het dorp op diverse locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De bewoners moeten nu het restafval aanbieden bij deze containers. Hiervoor heeft ieder huishouden een pasje waarmee de ondergrondse container kan worden geopend. Per keer kan maximaal 20 liter afval worden aangeboden voor een prijs van €1,- (met ingang van 2020 wordt dit €1,20).

Ophalen GFT afval

Het GFT afval kan gratis worden aangeboden via de groene container. Het GFT afval in deze container wordt eens in de 2 weken op donderdag opgehaald.

Ophalen Oud Papier

Oud papier wordt verzameld in blauwe containers.
Deze containers worden maandelijks opgehaald door de leden van muziekvereniging Harp en Luit.
De opbrengst is dan ook voor de clubkas van deze vereniging.

Ophalen Plastic en Blik

In Vuren wordt verpakkingsplastic, drinkpakken en blik apart ingezameld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de grijze afvalcontainers.
Dit afvalplastic wordt eens in de drie weken, op vrijdag opgehaald.

Inzameling Glas

In Vuren staan op 4 plaatsen glascontainers voor het inzamelen van afvalglas. De inzamelpunten zijn op de hoek van de Merellaan en Mildijk, Dorpsplein, kruising Beukenlaan / Mildijk en aan de Poldersekade.

Inzameling Frituurvet

Bij de Spar aan de Mildijk staat een gele container voor de inzameling van oud frituurvet.

Inzameling Kleding

Oude, nog draagbare, kleding kan ingeleverd worden in de container op het dorpsplein. Deze kleding aanbieden in dichtgebonden vuilniszakken.

Afvalbrengstations

Inwoners van Vuren mogen gebruik maken van twee afvalbrengstations.

Het afvalbrengstation 'De Waardlanden' in Gorinchem (Boezem 3).
Kijk hier voor de openingstijden en de regels voor het brengen van afval naar Gorinchem.

De milieustraat van de AVRI in Geldermalsen (Meersteeg 17).
Kijk hier voor de openingstijden en de regels voor het brengen van afval naar Geldermalsen.

×

TOP